Garance mobility

Garance Mobility ke každé servisní prohlídce

Jaguar asistenční služba ve spolupráci s ÚAMK je platná pro vozy Jaguar do stáří 15 let a po dobu 12 měsíců od poslední provedené servisní prohlídky. Vezměte prosím na vědomí, že všechny služby musí být organizovány přes telefonní číslo:

JAGUAR ASISTENČNÍ SLUŽBA

z České republiky: 261 000 556

ze zahraničí: 00420 261 000 556

 • Pro využití asistenční služby si prosím připravte VIN číslo vozu, které najdete na čelním skle.
 • Na základě čísla bude zkontrolována platnost služby.

RYCHLÁ POMOC NA CESTĚ

Základní asistence bude poskytnuta na místě, pokud lze vadu odstranit a vozidlo může být uvedeno do provozu:

 • Opravy, které mohou být provedeny na místě (vybitá baterie, oprava a výměna pneumatik, dodávky paliva).
 • Cena zahrnuje cestu a práci technika, cena nezahrnuje náklady na použitý materiál.

ODTAH

Pokud je vozidlo z důvodu technické závady, nehody, vandalismu, nebo pokusu o krádež nepojízdné, operační středisko ÚAMK zorganizuje a převezme náklady za transport do autorizovaného servisního střediska, nebo do místa bezpečného skladování max. do 100 km. Pokud vzdálenost překročí 100 km, hradí vícenáklady klient v hotovosti dle ceníku ÚAMK.
V případě potřeby možnost vlečení přívěsu nebo návěsu, který má max. 11 metrů a 7,5 tuny.

ODTAH VOZU JAGUAR S HLINÍKOVOU KAROSERIÍ

Vozidlo Jaguar s hliníkovou karosérií, které bylo po nehodě odtaženo službou Jaguar Asistence do autorizovaného servisu, může být po zhodnocení stavu opraveno v daném autorizovaném servisu, nebo bude v případě potvrzení odtaženo během 24 hodin od nastalé nehody do specializované karosárny Jaguar, kde bude oprava provedena. Tato 24 hodinová lhůta může být prodloužena do následujícího pracovního dne v případě, že servisní centra jsou uzavřená ( státní svátky, víkendy ). Odtah do specializované karosárny bude zdarma zorganizován. Náklady spojené s odtahem do specializované karosárny hradí klient.

NÁHRADNÍ VOZIDLO, UBYTOVÁNÍ A NÁVRAT DOMŮ / POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ

 • 1) za náhradní vozidlo pro další pokračování v jízdě. Náklady spojené s půjčením náhradního vozidla budou převzaty v délce:
  – max 3 (tři) kalendářní dny u technické závady
  – max 2 (dva) kalendářní dny u nehody, požáru, vandalismu, krádeži nebo pokusu o krádež.
  Výjimku tvoří náklady spojené s pohonnými hmotami, dodatečným pojištěním a silničními poplatky. Obecně jsou platné podmínky půjčoven vozů.
 • 2) středisko ÚAMK zorganizuje a převezme náklady za ubytování v případě, že došlo ke škodné události ve vzdálenosti větší než 80 km od místa bydliště.
  – v České republice max. 100 EUR (bez DPH)/noc, nejdéle po dobu (jedné) noci
  – v zahraničí max. 150 EUR (bez DPH )/noc, nejdéle po dobu 7 (sedmi) nocí.
 • 3) středisko ÚAMK zorganizuje a převezme náklady pro cestující k pokračování v cestě domů, nebo k cíly vlakem první třídou, nebo letadlem ekonomickou třídou (jen v případě předpokládané cesty vlakem delší než 6 hodin).

VYZVEDNUTÍ OPRAVENÉHO VOZU

Pokud se nachází opravené vozidlo v servisním středisku, které je vzdáleno více než 80 km od místa pobytu, bude 1 osobě zajištěna doprava vlakem – první třídou, nebo letecky – „economy“ třídou, v případě, že by cesta vlakem trvala déle než šest hodin. Nebo vozidlo může být přepraveno zpět i odtahovou službou.

VYZVEDNUTÍ NEOPRAVENÉHO VOZIDLA

Pokud je vozidlo z důvodu technické závady po nehodě, požáru, vandalismu, nebo pokusu o krádež nepojízdné a oprava nemůže být provedena do 7 (sedmi) dnů a nejedná se o totální škodu, operační středisko ÚAMK zorganizuje a převezme náklady na zpětný transport vozu k domovskému Jaguar servisu.

U vozidla s totální škodou, operační středisko ÚAMK zorganizuje zpětný transport vraku a organizaci nutných dokumentů, které jsou potřeba ke šrotaci vozidla. Náklady na zpětný transport a na šrotaci jsou hrazeny zákazníkem.

NÁKLADY NA PŘEVOZ / NÁKLADY NA TAXI SLUŽBU

Pokud je vozidlo odtaženo do opravny nebo do místa dočasného skladování, bude na žádost poskytnuta místní přeprava klienta, cestujících a zavazadel (do hotelu, půjčovny aut, servisního střediska, na vlakové nádraží, atd). Dopava bude zajištěna prostřednictvím taxi nebo náhradním vozidlem v hodnotě maximálně 100 EUR (bez DPH).

USKLADNĚNÍ

Pokud je vozidlo z důvodu technické závady po nehodě, vandalismu nebo pokusu o krádež nepojízdné s nutností uskladnění, operační středisko ÚAMK zorganizuje a převezme náklady na uskladnění v hodnotě maximálně 100 EUR (bez DPH).

ADRESA

DEF-TEC s.r.o.
AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM
Logistický areál, Kosoř 239
252 26 Praha – západ
Tel.: 604 131 333
E-mail: recepce@def-tec.cz

POSLAT POPTÁVKU

OSOBNÍ ÚDAJE

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VOZIDLO A TERMÍN