MĚŘENÍ TLAKU –
SENZORY

Popis služby:

Od 1. 11. 2014 je povinný pro všechna nová auta v Evropské unii. Důvodem pro zavedení byla především vyšší bezpečnost. TPMS (Tire Pressure Monitoring System) je anglická zkratka označující systém sledování tlaku v pneumatikách. Upozorňuje řidiče na špatně nahuštěné obutí, popř. na defekt pláště. Čidla v kole monitorují tlak v plášti a vysílají signál do centrální řídící jednotky. Palubní počítač pak zobrazuje kompenzovaný tlak vzduchu a přesně hlásí pomalé difuzní úniky i rychlé ztráty tlaku.

POSLAT POPTÁVKU

OSOBNÍ ÚDAJE

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VOZIDLO A TERMÍN