ZÁRUKA PROTI POŠKOZENÍ LAKU A KOROZI

ZÁRUKA NA LAK

Objeví-li se na laku Vašeho vozu značky Jaguar nedokonalosti způsobené vadou materiálu nebo chybným zpracováním, provede smluvní servisní dílna Jaguar požadované opravy bezplatně. Tato záruka je platná ode dne zakoupení vozu po dobu tří let, bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

ZÁRUKA PROTI KOROZI

V případě, že karoserie Vašeho vozu značky Jaguar na některém místě prorezaví, provede smluvní servisní dílna Jaguar opravu nebo výměnu příslušného dílu zcela zdarma a bez ohledu na případnou změnu majitele vozu. Záruka platí po dobu šesti let, přičemž nezáleží na počtu ujetých kilometrů. Rozsah této záruky: „karoserie“ znamená plechové díly včetně dveří, kapoty motoru, víka zavazadlového prostoru, motorový a zavazadlový prostor, blatníky, boční prahy, nástupní prahy, střecha, podlaha, prvky rámu a šasi. Výjimku tvoří nástavbové prvky jako leštěné ozdobné lišty, nárazníky, clony, závěsy a kola.

ZÁRUKA PROTI KOROZI A NA OPRAVY PO NEHODĚ

V případě nutnosti provedení opravy karoserie Vašeho vozu v důsledku nehody budou použity pouze homologované náhradní díly, materiály a technologie. Tím jsou i opravená místa krytá po celou následnou dobu zárukou proti korozi.

POSLAT POPTÁVKU

OSOBNÍ ÚDAJE

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VOZIDLO A TERMÍN