GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

I.

Jakožto kupující služeb společnosti DEF-TEC s.r.o. autorizovaného servisu sítě značky Jaguar / Land Rover tímto beru na vědomí, že daný člen autorizované distribuční a servisní sítě značky Jaguar / Land Rover bude v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracovávat (tj. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, šířit, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) mé osobní údaje (dále jen „Údaje“).

Účelem takového zpracování je poskytování individuální podpory, poskytování garancí, provádění servisu, realizace svolávacích akcí, realizace věrnostních programů, zodpovídání dotazů zákazníků (včetně poskytování zpětné vazby zákazníkům) a plnění dalších povinností vyplývajících ze smluv uzavřených se mnou jako kupujícím a z právních předpisů.

Beru na vědomí, že k naplnění výše uvedeného účelu může být nezbytné, aby příslušný člen autorizované distribuční a servisní sítě značky Jaguar / Land Rover společnost DEF-TEC s.r.o.  předala Údaje:

  • společnosti JAGUAR LAND ROVER LIMITED, IČ: 1672070, se sídlem Coventry, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF, Velká Británie, případně dalším členům skupiny Jaguar / Land Rover (společně dále jen „JLR“);
  • společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, IČ: FN 84604v, se sídlem Salzburg, Siezenheimer Straße 39a, PSČ A-5020, Rakousko (dále jen „JLRA“); a/nebo
  • jinému členovi autorizované distribuční a servisní sítě Jaguar / Land Rover v České republice (dále jen „Dealeři“) (JLR, JLRA a Dealeři dále společně jen „Správci“ a každý samostatně jako „Správce“).

Správce bude zpracovávat Údaje za výše uvedeným účelem do uplynutí nejdelší z následujících dob: i) doba trvání práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy na služby uzavřené mezi mnou a příslušným Správcem (typicky doba, na kterou je poskytnuta záruka); ii) doba nezbytná k ochraně oprávněných zájmů Správce; iii) doba nezbytná ke splnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů. Nejdéle však Správce bude zpracovávat Údaje pro výše uvedené účely po dobu [5] let od uzavření předmětné kupní smlouvy.  Dále beru na vědomí, že Údaje mohou být v rozsahu požadovaném zvláštními právními předpisy předány orgánům veřejné správy za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

II.

Dále v souladu s ustanovením § 5 Zákona uděluji Správci jako správci osobních údajů tento souhlas se zpracováním Údajů (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací), a to za účelem provádění průzkumu trhu, průzkumu spokojenosti zákazníků s produkty a službami Jaguar / Land Rover (včetně zjišťování zpětné vazby od zákazníků, a to zejména pro účely zlepšování Jaguar / Land Rover produktů a služeb), informování o propagačních akcích, produktech a službách, a zasílání reklamních materiálů. 

K dosažení výše uvedeného účelu může Správce využívat služeb profesionálního zpracovatele Údajů, který bude v souladu s pokyny Správce Údaje zejména shromažďovat, uchovávat, používat a zpřístupňovat. V době udělení tohoto souhlasu je takovým zpracovatelem obchodní společnost GfK SE Německo, Nordwestring 101, 904 19 Nürnberg , IČ: DE133500719. Souhlasím, aby Správce změnil výše uvedeného zpracovatele na základě svého výlučného uvážení bez nutnosti informovat mě o takové změně.      

Výše uvedený souhlas uděluji na dobu [5] let ode dne jeho udělení.