GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností Jaguar Land Rover Austria GmbH

Na základě Nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 Vás upozorňujeme, že v souvislosti s našimi službami provádíme zpracování Vašich osobních údajů v následujícím znění.

„Souhlasím s tím, aby společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH se sídlem Siezenheimer Straβe 39a, 5020 Salzburg zpracovávala moje jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu, a to v rámci Evropské unie i mimo ni, v rozsahu stanoveném zákony na ochranu údajů, pro marketingové a reklamní účely týkající se či související s produkty a službami Jaguar a Land Rover, pro průzkum trhu a průzkum veřejného mínění, stejně jako pro průzkumy spokojenosti zákazníků s produkty a službami Jaguar a Land Rover.

Za tímto účelem může společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH zapojit také zpracovatele, jako jsou reklamní agentury, poštovní společnosti apod. Vaše údaje budou předány pouze těm zpracovatelům, kteří zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů.

Tento souhlas je udělován dobrovolně a lze jej kdykoliv bez uvedení důvodu změnit anebo odvolat, a to s účinky do budoucna.“